Az irodában a bűvös szék a number one!

A kutatás megmutatta, hogy az európai munkavállalóknak fontos a munkahelyi környezet minősége úgy az iroda egészét tekintve is, mint a saját munkaállomásukkal kapcsolatban. A legfontosabb helyen a kényelmes szék áll, mely a megkérdezettek 80 százaléknak volt fontos. A következő helyeken a megfelelő fényviszonyok (74 százalék), a levegő hőmérséklete (69 százalék), az elegendő tér (66 százalék), […]

A kutatás megmutatta, hogy az európai munkavállalóknak fontos a munkahelyi környezet minősége úgy az iroda egészét tekintve is, mint a saját munkaállomásukkal kapcsolatban. A legfontosabb helyen a kényelmes szék áll, mely a megkérdezettek 80 százaléknak volt fontos. A következő helyeken a megfelelő fényviszonyok (74 százalék), a levegő hőmérséklete (69 százalék), az elegendő tér (66 százalék), valamint a környezet tisztasága (65 százalék) áll. A válaszadók 54 százaléka számára fontos, hogy környezete illeszkedjen saját igényeihez, 59 százaléknak lényeges a rendezett asztal, 50 százalék pedig kiemelte az áttekinthető dokumentumtároló rendszert. Amíg 46 százalék szerint az iroda zajszintje komoly problémát jelent, addig lényegesen kevesebben (28 százalék) panaszkodtak az irodai dekoráció hiányára.

Az is szembetűnő, hogy Európa szerte a női munkavállalók érzékenyebbek a munkakörnyezetük minőségét befolyásoló tényezőkre. Míg a teljes munkaidőben dolgozó munkavállalók nagyobb hányada (57 százalék) a személyre szabott munkakörnyezetet tartotta fontosnak, a részmunkaidősök esetében ez mindössze 45 százalék. Kor szerinti megoszlás alapján megállapítható, hogy a fiatalabb munkavállalók inkább a fizikai környezetre érzékenyek (szék, levegő, tisztaság), míg az idősebbek számára fontosabb az “otthonos”, testreszabott környezet, a jól szervezett dokumentumtárolás, valamint az irodai dekoráció minősége.

A kutatás egyértelműen megmutatja, hogy ez jóval több, néhány fontoskodó munkavállaló véleményénél a munkahelyükkel kapcsolatban, hiszen 96 százalékuk szerint a kényelmes, kellemes munkakörnyezet közvetlen hatással van munkahelyi teljesítményükre. Amíg 71 százalék határozottan kiemelte a környezet ebbéli fontosságát, addig további 25 százalék szintén gyanítja a kapcsolatot a munkahelyi környezet és a hatékonyság között. A munkavállalók abbéli véleményét – miszerint a környezet hatással van produktivitásukra – megerősítette a kutatás, hiszen kiderült, hogy 74 százalékuk a munkaidejének egy részét asztala rendezgetésével, valamint fészkelődéssel tölti, hogy kényelmes testhelyzetet találjon. Egy európai munkavállalónál az így elvesztegetett munkaidő átlagosan 46,5 perc naponta. Ez az időmennyiség a munkáltatónak, 8 órás munkanapokkal számolva évente 22,3 nap kiesést jelen dolgozónként.

Az elmúlt 3 évben a kutatásban részt vevők 70 százalék szenvedett valamilyen, a nem megfelelő munkahelyi környezetre visszavezethető károsodástól. A hátfájás a leggyakoribb panasz (43 százalék), melyet a vállakban érzett fájdalom/feszültség követ (32 százalék). A fejfájás a résztvevők 29 százaléknak volt probléma, és ugyanilyen aránnyal jelent meg a nyaki fájdalom is a kutatás során (29 százalék). Majdnem minden 4. ember (23 százalék) szenvedett valamilyen szemproblémával, és 21 százalék számolt be a csuklókban és a karokban érzett fájdalomról, mint munkakörnyezetből adódó károsodásról.

Fenti tünetekből a megkérdezettek 49 százaléka legalább 2-t, 31 százaléka pedig legalább 3-a jelölt meg, mint felmerülő problémát. Az egész régióra jellemző, hogy a nők nagyobb arányban szenvedtek az említett, nem megfelelő munkahelyi környezetre visszavezethető károsodásoktól, mint a férfiak, és talán meglepő módon a fiatal korosztály nagyobb részét is sújtja a probléma.
 

SOCIAL BOX