Nagy változások lesznek a BIF ingatlanportfóliójában

2015 a BIF számára kiemelkedően sikeres volt, a nemzetközi sztenderdek szerint számított konszolidált értékesítés nettó árbevétele 2.901.730 ezer Ft lett, mely 30%-kal haladja meg az előző évi szintet. A konszolidált működési eredmény 238.234 ezer Ft, a konszolidált adózott eredmény pedig 59.195 eFt értékben realizálódott. Ehhez a teljesítményhez a Társaság mindhárom fontos területe – bérbeadás és […]

2015 a BIF számára kiemelkedően sikeres volt, a nemzetközi sztenderdek szerint számított konszolidált értékesítés nettó árbevétele 2.901.730 ezer Ft lett, mely 30%-kal haladja meg az előző évi szintet. A konszolidált működési eredmény 238.234 ezer Ft, a konszolidált adózott eredmény pedig 59.195 eFt értékben realizálódott. Ehhez a teljesítményhez a Társaság mindhárom fontos területe – bérbeadás és üzemeltetés, ingatlanértékesítés valamint a vendéglátás – hozzájárult.

A Társaság ingatlanjainak bérbeadottsága a már 2014. év végén is tapasztalt magas – jellemzően 90% körüli – szinthez képest szinten maradt, sőt azokban az ingatlanokban, ahol erre még érdemi lehetőség volt (Pl. Flórián Udvar Irodaház, Üllői út 114 alatti irodaház), tovább emelkedett. A BIF értékesítési bevételei jelentősen emelkedtek, köszönhetően a Castrum Ház projekt iroda területeinek albetétenkénti értékesítésének, valamint a Harsánylejtő Projekt telkek kiemelkedő értékesítésének.

A fenti eredmények, valamint a Társaság Király utca 46. szám alatti fejlesztési projektjének értékesítése lehetőséget adott arra, hogy a Társaság régen nem látott szintre csökkentse hitelkitettségét. 2015. év során a BIF az év elején fennálló hitelállományát kevesebb mint felére csökkentette, összesen 4,4 milliárd Ft összegben hajtott végre tőketörlesztést, melynek eredményeképpen a hitelállomány év végére 3,25 milliárd Ft-ra csökkent.

A közgyűlés úgy döntött, hogy nem fizet részvényesei számára osztalékot, helyette szabad erőforrásait a már előkészítés alatt álló Harsánylejtő Kertváros projekt II. ütemének fejlesztésére fogja fordítani. A Társaság középtávú stratégiájának keretében pedig célul tűzte ki a menedzsment számára, hogy a portfolió ingatlanjait a következő 3 év során értékesítse.

Az Igazgatótanács tagjai közül visszahívásra került Dr. Ungár Anna, helyére a társaságot 2010. augusztus óta vezérigazgatóként vezető Angel Gábor került, figyelembe véve, hogy a Közgyűlés az elfogadott stratégia megvalósításának érdekében, az új irányító testületben nagyobb hangsúlyt kíván adni a menedzsmentnek.

SOCIAL BOX