Hogyan növeljük a munkatársak elkötelezettségét? A tér mágikus ereje

Piaci kihívások Mivel a gazdasági élet folyamatosan változik, alakul, ezért a cégek állandó kihívásokkal szembesülnek, így folyamatos igényként merül fel a megújulás és az innováció. Rugalmas szervezetet és munkakultúrát kell felépíteni, hogy a környezetből jövő kihívásoknak a cégek megfelelhessenek, hiszen előfordulhat, hogy egy piaci sokk után talpra kell állni, reorganizációt kell végrehajtani vagy csak egyszerűen […]

Piaci kihívások

Mivel a gazdasági élet folyamatosan változik, alakul, ezért a cégek állandó kihívásokkal szembesülnek, így folyamatos igényként merül fel a megújulás és az innováció. Rugalmas szervezetet és munkakultúrát kell felépíteni, hogy a környezetből jövő kihívásoknak a cégek megfelelhessenek, hiszen előfordulhat, hogy egy piaci sokk után talpra kell állni, reorganizációt kell végrehajtani vagy csak egyszerűen a vállalkozások magasabb szintre akarnak lépni, növekedni szeretnének.

A munkaadók a kihívásoknak akkor tudnak a legjobban megfelelni, ha a legjobb munkaerőt magukhoz vonzzák és hosszú távon meg is tartják. A siker érdekében kulcstényező, hogy a szervezet és a munkavállalók hogyan képesek reagálni a kihívásokra, mennyire rugalmasak. Ebben a folyamatban nagyon fontos a munkahely, az irodatér, mint a tehetséges munkaerő bevonzásának egyik legfontosabb eszköze.

De hogyan tudunk úgy munkaszervezetet építeni, hogy a kihívások mellett is növekedjen a cég? A válasz a munkavállalói márkaépítés, vagyis a munkavállalói elkötelezettség megteremtése. Az igazán elkötelezett alkalmazott jelentős erőfeszítéseket tesz a cég sikere érdekében, sőt, a kötelező feladatain túl is vállalkozik.

A Gallup 2013-as felmérése 25 millió dolgozót kérdezett meg 193 országban. Az eredmények azt mutatják, hogy azok a vállalatok, amelyek nagyobb arányban rendelkeznek elkötelezett munkavállalókkal, jobban teljesítenek a versenyben, magasabb a termelékenységük, profitábilisabbak, kisebb a fluktuáció és kevesebb a hiányzás. Eközben a gyenge elkötelezettség vállalati költségei nagyon is valóságosak, hiszen alacsonyabb profitabilitást és termelékenységet, illetve jelentősebb fluktuációt eredményez, kisebb az érzelmi kötődés a céghez, ráadásul ellenséges hangulat alakulhat ki az irodában.

Az elkötelezettség kulcstényezői

A világ vezető irodabútor-gyártó és irodaspecialista vállalata, a Steelcase szakértői évek óta vizsgálják az elkötelezettség kérdéskörét, és úgy vélik, hogy van egy fontos tényező, amit a cégek nem vesznek számításba, ez pedig a hely, ahol dolgoznak a munkatársak. Több évtizedes kutatói tapasztalat, hogy a fizikai környezet alakítja az emberek viselkedését és attitűdjeit. Meg kell értenünk tehát, hogy a munkahely hogyan képes az elkötelezettséget segíteni, és mely tényezők váltják ki a legnagyobb hatást. A Steelcase az Ipsos-szal összefogva 2015-ben 17 országban 12 ezer főt kérdezett meg, amely alapján 5 kulcstényezőt talált az elkötelezettségre vonatkozóan.

1. A felmérésben a válaszadók 37%-a, vagyis több mint egyharmada tartozott a nem elkötelezett kategóriába, 29%-uk semlegesnek tekinthető, míg csupán a kérdezettek 34%-a elkötelezett a cégük felé. Ebből is látszik, hogy a cégvezetőknek milyen óvatosan kell egyensúlyozniuk a munkatársak között, hiszen a nagyon elkötelezett alkalmazottak erőfeszítéseit leronthatják a nem elkötelezettek. Az is egyértelmű összefüggés, hogy aki elégedett a munkahelyi környezetével, az elkötelezettebb.

2. Lényeges a választási lehetőség biztosítása az irodai kialakításban. A rugalmas munkamódszerek – vagyis, ha a munkatársak oda ülhetnek és úgy dolgozhatnak, ahová és ahogyan szeretnének – növelik az elkötelezettséget. Hiszen egyszer a fókuszmunka van soron, máskor a kollaboráció, néha csendet szeretnének, máskor a kávézóban cserélik ki a gondolataikat. A szabadon változtatható testpozíció (ülés, állás, séta stb.) egészségesebb környezetet teremt, könnyebben oszthatják meg az ötleteiket, amely persze hatékonyságnövelő szerephez is juthat. A választási lehetőségek révén a kollégák jobban kontrollálják, hogy hol és hogyan dolgozhatnak.

3.  A válaszadók munkahelyén kétszer annyi rögzített technológia (PC, vonalas telefon stb.) van, mint mobil technológia (mobil, tablet, laptop). Ha azonban a vállalatok olyan irodateret szeretnének kialakítani, ahol megadják a munkavállalóik számára a választás lehetőségét, hogy hol és hogyan dolgozzanak, akkor azt mobil technológiákkal kell támogatniuk. Vagyis a vállalat technológiai stratégiáját azokhoz a célokhoz kell igazítani, amelyek nagyobb elkötelezettséget biztosítanak.

4. Az új trendek ellenére még nagyon magas a tradicionális munkaterek aránya, ahol sok cellás iroda van és erős a munkaszervezeti hierarchia. A válaszadók 60%-a saját vagy osztott irodában ül, és csupán 32%-uk kapott helyet egyterű irodában, 8%-uk pedig nomád. A cégeknek ezzel kapcsolatban azt a kérdést kell feltenniük, hogy a változó világhoz és munkakultúrához megfelelőek-e ezek az adottságok.

5. Az ötödik tényező a kulturális különbségek országok és kultúrák szerint. Érdekes módon a legelkötelezettebbek Indiában, Mexikóban és az Egyesült Arab Emirátusokban élnek, míg a legkevésbé elkötelezettek olyan jóléti államokban dolgoznak, mint Franciaország, Belgium és Spanyolország. Vagyis egy jóléti államban eleve magasabbak az elvárások, amelyeknek sokkal nehezebb megfelelni.

Az ember…

A céges kihívásoknak megfelelő rugalmas munkaszervezet rugalmas munkatérben alakítható ki. Az elkötelezettség növelhető, ha a különböző terekből egy egységes ökoszisztémát formálunk, amely reziliens, a szervezeti váltásokhoz jól alkalmazkodik, hatékony térszervezést eredményez, vagyis minden egyes négyzetméternek megvan a maga funkciója és szerepe és nem állnak kihasználatlanul üres területek.

A rugalmas munkatér az ember és a tér kapcsolatára fókuszál.  Az ember, vagyis a munkavállaló jólléte meghatározó a hatékonyság érdekében. A Steelcase kutatásai szerint a jóllétnek három aspektusa van: fizikai, kognitív és érzelmi. A fizikai jóllét egyik kulcseleme a mobilitás. Az elkötelezett munkavállaló szabadon mozog, sétál és változtatja a testtartását, hiszen az irodában számos helyiség alkalmas munkavégzésre, vagyis nem kell egész nap mereven ülniük az íróasztaluknál, amely a fizikai és mentális problémák okozója, ráadásul a mozgás új energiákkal tölti fel a dolgozókat.

Az érzelmi jóllét olyan munkahelyeken alakulhat ki, amelyek segítik a kapcsolatépítést, a közösségformálást, ahol a dolgozók könnyen megoszthatják egymással az információkat. Az elkötelezett dolgozókkal már a munkahelyük kialakítása is érezteti, hogy értéket jelentenek a vállalat számára, hiszen kifejezhetik érzelmeiket, megoszthatják gondolataikat és ötleteiket.

A kognitív jóllét azt jelenti, hogy olyan munkakörnyezetet kell teremteni, ahol a dolgozók a munkájukra koncentrálhatnak, ahol a csapatok nyugodtan, megszakítások nélkül dolgozhatnak. Ez azért jelentős kihívás a 21. században, mert a technológia robbanásszerű fejlődése rengeteg információval bombáz minket szinte percenként. Olyan irodára van szükség, amely a kognitív túlterhelést és a stresszt csökkenti, relaxálásra alkalmas tereket kínál fel, hogy a dolgozók a regenerálódás után ismét teljes erőbedobással koncentrálhassanak a feladataikra.

… és a tér

Az átfogó jóllétet holisztikusan kell szemlélni, hiszen a munkatársak többféle munkamódban dolgoznak: fókuszmunka, együttműködés, tanulás, szocializáció és megújulás. Olyan tér kell, ahol támogatják az egyének és a csapatok különböző igényeit, a különböző tevékenységtípusokat. Az alkalmazottaknak a munkaállomások egy palettáját kell felkínálni, amelyek közül választhatnak, ez a fajta szabadság csökkenti a stresszhelyzetet és elkötelezettebbé teszi őket.

Az igényekre megoldást kínál a Steelcase ún. Power of Place keretrendszere, vagyis az egymással összefüggő zónák és helyszínek ökoszisztémája, amely sokféle teret kínál a dolgozóknak az adott munkához illeszkedve. Ezt nevezzük tudatos térszervezésnek, amelynek hatására stratégiai eszközzé válik a tér. A Power of Place egyrészt támogatja a testtartás változatosságát és a szabad mozgást, több megoldást kínál az alkalmazottaknak ülő, álló munkára vagy éppen mozgásra, amely a sokszínű technológiai eszköztár használatát is elősegíti; másrészt a dolgozó fizikai vagy virtuális jelenlétét is támogatja; harmadrészt olyan tereket is nyújt, ahová a dolgozók visszavonulhatnak fókuszmunka vagy megújulás céljából.

A Power of Place térszerkezete az „I, we, owned and shared” négyes tipológiára épül, ahol a nyitott terek és a szegmentált helyiségek egészséges egyensúlyát is meg kell teremteni. Az „owned” a személyes tér, a dedikált munkaállomás, míg a „shared” a megosztott munkaállomásokat jelenti, hiszen a kollégák egy része tevékenységüknél fogva sok időt töltenek távol az irodától, így ugyanazt az íróasztalt többen is használhatják. Az „I” helyszíne lehet például a csendes szoba, ahol néhány percre relaxálhat bárki, vagy éppen összeszedheti a gondolatait. Ezen kívül a megbeszélésre vagy társalgásra alkalmas tárgyalók, közösségi zónák a „we” teret alkotják.

Irodakialakítás felsőfokon

Az előbb vázolt szempontok alapján a Blue Business Interior az irodakialakítást és térszervezést több fázisra osztja. Első körben a szakembereik megismerkednek az ügyfelek, a vállalatok igényeivel, céljaival, stratégiájával. A következő fázisban következik a térelemzés, vagyis a vállalatnál dolgozó munkacsoportokat és a kapcsolati hálót feltérképezik. Igény szerint sor kerül térkihasználtság-mérésre, amelyet Magyarországon egyedülálló módon csak a Blue Business Interior végez.

A mérések során szenzorok segítségével vizsgálják, hogy az iroda egyes terei mennyire vannak kihasználva. Az adatok birtokában pontosan láthatjuk, hogy mely zónákra, helyiségekre, területekre nincs szükség, csupán költséget jelentenek a cég számára, illetve azt is látjuk, hogy mely tevékenységekhez lenne szükség több területre. Ezután egy webalapú kérdőívet töltenek ki a cégvezetők, majd a folytatásban különböző workshopokat szerveznek a felsővezetőknek, illetve a többi munkatársnak is igény szerint. Az információk összegyűjtése és alapos elemzése után a Blue Business Interior szakértői felvázolják a cég stratégiájára szabott makrovíziót, vagyis a lehetséges új irodateret, amelyet később a mikrovízió során az egyes terek megosztása szerint részleteznek az alaprajzon.

A Steelcase kizárólagos hazai forgalmazója a Blue Business Interior.

SOCIAL BOX