A válság kevésbé fékezi a magyar cégeket, mint a belső kihívások

Nem önmagában a külső körülmények determinálják egy-egy cég sorsát, a siker vagy kudarc sokkal inkább azon múlik, hogy a vállalkozás hogyan alkalmazkodik a megváltozott feltételekhez, és miként szervezi újjá saját belső világát, működését – derül ki az RSM DTM Hungary Zrt. által készített felmérésből. A vállalatok csaknem kétharmada jelölte meg problémái gyökereként a belső kihívásokat, […]

Nem önmagában a külső körülmények determinálják egy-egy cég sorsát, a siker vagy kudarc sokkal inkább azon múlik, hogy a vállalkozás hogyan alkalmazkodik a megváltozott feltételekhez, és miként szervezi újjá saját belső világát, működését – derül ki az RSM DTM Hungary Zrt. által készített felmérésből.
A vállalatok csaknem kétharmada jelölte meg problémái gyökereként a belső kihívásokat, miközben 17 százalékuk okolta a gazdasági válságot, 11 százalékuk pedig a jogi környezetet is megemlítette a bajok forrásaként. 

A tanácsadó társaság évente végzett kutatásából az is kiderül, hogy a belső problémák súlya növekvőben van, ugyanakkor változnak a hangsúlyok. Míg például 2011-ben a tőkehelyzet stabilizálása, a cégcsoportba tartozó társaságok struktúrájának, aktivitásának újragondolása és kiegyensúlyozása jelentette a leginkább megoldandó feladatot, addig tavaly az értékesítés szervezeti nehézségei és a vállalatirányítás változása került a belső kihívások élére. Emellett csaknem megduplázódott azoknak a társaságoknak az aránya, amelyeknél problémát jelentett a munkaerő menedzsmentje.

„Természetesen a belső vállalati problémák nem függetleníthetők teljes mértékben a külső gazdasági környezettől, de az eredmények rávilágítanak arra, hogy a cégek saját belső működésének áramvonalasítása, folyamataik ésszerű összehangolása, a lehetséges tartalékok, szunnyadó erőforrások feltárása és kiaknázása jelenti a legkomolyabb kihívást – hangsúlyozza Kalocsai Zsolt, az RSM DTM Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója. − Ez az origója annak, hogy a társaságok sikeresen megbirkózzanak a külső kihívásokkal: ellensúlyozzák a gazdasági válság hatásait, megoldást találjanak a külső piaci nehézségekre, valamint az adó- és jogi környezethez való alkalmazkodásra. Erről tesznek minden évben tanúbizonyságot azok a cégek – köztük egyre több magyar vállalkozás is −, amelyek sikeresen szerepelnek a European Business Awards (EBA) elnevezésű nemzetközi üzleti versenyen.”

A sikeres belső építkezés azért is egyre fontosabb, mert a kutatás szerint az elhúzódó válság egyre több magyar vállalkozás életében okoz mélyülő problémákat. 
A külső, piaci kihívások közül tavaly is leggyakrabban a vevői kör beszűkülése, a korábbi megrendelés-állomány visszaesése okozott problémát. Ez egyébként eszkalálódni látszik, hiszen míg 2011-ben csaknem a vállalatok 50 százaléka panaszkodott erre, addig 2012-ben már 62 százalékuk. Ezzel párhuzamosan a vállalatoknak meg kellett küzdeni a konkurencia erősödésével, illetve a beszállítóikkal is. Mindebből az is következett, hogy belülről erősödött a bevételnövelés igényéből fakadó, új ügyfelek megszerzésére irányuló nyomás.

SOCIAL BOX