Mitől különleges a HOCHTIEF ingatlanüzemeltetés?

– Hogyan változott meg az ingatlanüzemeltetői piac a válság óta, és ebben az átalakuló gazdasági környezetben a HOCHTIEF FM hogyan képes versenyben maradni? – A HOCHTIEF FM integrált Facility Management szolgáltatást nyújt, vagyis a műszaki és az infrastrukturális üzemeltetés összehangolt formáját valósítja meg. Úgy, mint az ingatlanüzemeltetési piac, a szolgáltatók is egyre jobban diverzifikálódnak és […]

– Hogyan változott meg az ingatlanüzemeltetői piac a válság óta, és ebben az átalakuló gazdasági környezetben a HOCHTIEF FM hogyan képes versenyben maradni?

– A HOCHTIEF FM integrált Facility Management szolgáltatást nyújt, vagyis a műszaki és az infrastrukturális üzemeltetés összehangolt formáját valósítja meg. Úgy, mint az ingatlanüzemeltetési piac, a szolgáltatók is egyre jobban diverzifikálódnak és egy mátrix struktúra képét alkotják. Szélsőséges megközelítésben, két csoportot alkotva, az egyikbe a piacon helytelenül egyszerűbbnek ítélt ingatlanok,  mint az irodaházak, bevásárlóközpontok és logisztikai központok üzemeltetése, míg a másik csoportba a valóban speciális üzemeltetést igénylő ingatlanok, mint pl. a termelőtevékenységet végző gyárak, üzemek, különféle ipari ingatlanok kezelése tartozik. A szolgáltatók piacán a megbízói oldal és a gazdasági válság okozta nyomás hatására egyre jobban elkülönülnek egymástól az üzemeltetést végző társaságok.  A kínált szolgáltatások, valamint a vállalati küldetés terén egyes szolgáltatóknál a pillanatnyi ár a  szolgáltatandó minőség és az összköltségszemlélet elé kerül, mely számos, a Megbízó által nem minden esetben azonnal felmérhető hátrányt és többletköltséget jelent. A HOCHTIEF FM elkötelezett amellett  –  bármely típusú ingatlan üzemeltetéséről is legyen szó -, hogy különböző szolgáltatási megoldásaival kizárólagosan csak magas minőségi szinten nyújtson szolgáltatást, a lehető legoptimálisabb összköltség mellett, és markánsan pozícionálja magát a felhigult piacon. Hiszünk benne, hogy képzett műszaki szakembergárdával, tudatos facility management szemlélettel, megfelelően kialakított háttértámogatással, a nemzetközi know-how hazai alkalmazásával kedvezőbb áron magasabb minőséget lehet és kell is elérni.

– Mit ért Ön üzemeltetési minőség alatt?

– Üzemeltetés alatt sok esetben csak a napi átlagos feladatokat értik, melyek valójában csak a jéghegy csúcsát testesítik meg. Bár ezen műveleteket is lehet, és kell is magasabb minőségi szinten, mérhető hozzáadott értékkel elvégezni, a hangsúlyt a jéghegy nem látható részére helyezem. Kérdését kérdésekkel válaszolnám meg. A műszaki üzemeltetői projektcsapat kék és fehér gallérosai képzett, tapasztalt és a vállalat által is továbbképzett szakemberekből áll? A feladatok komplexitásában előre haladva, meddig képes a helyi csapat a feladatokat a Megbízó részére többletköltség nélkül saját maga megoldani? Ezen felelős team képes-e izzócseréken és ajtójavításokon felül a műszaki berendezéseket szakszerűen kezelni és azok energiafelhasználását és más berendezésekre történő kihatásait pozitívan befolyásolni, valamint nem várt eseményeket arra szakszerűen felkészülve azonnal lereagálni? Csak a műszaki és infrastrukturális alvállalkozókat bízzák meg, vagy integráltan és tudatosan irányítják ill. szolgáltatásukat folyamatosan értékelik ki és fejlesztik azokat? Rendelkezik-e a vállalat különböző központi szakmai osztályokkal, melyek az adott projektszervezetet erősítik? A vállalat szakemberei által végzett facility management munkafolyamatok valójában csak azt jelentik, amennyit a piacról felvett munkatárs magával hozott és FM alatt ért, vagy a vállalat meghatározta az általa szolgáltatott FM-et annak összes operatív és menedzsment folyamataival, szabályaival, elvárásaival együtt, és arra képzi munkatársait, valamint megtestesíti ezzel a tudatos és standardizált FM-szolgáltatást? Többletértéket teremtve szolgáltatásához, miként tudja nyomonkövetni, biztosítani, kiértékelni és folyamatosan fejleszteni a folyamatokat?

– Mit jelent az a bizonyos HOCHTIEF szaktudás, mely lehetővé teszi a fenti kérdések pozitív megválaszolását, valamint, hogy valamennyi ingatlanpiaci szegmensben kínálhatják szolgáltatásaikat? Milyen hozzáadott értékről beszélhetünk?

– A HOCHTIEF speciális szakértelemmel rendelkező munkatársainak segítségével valamennyi ingatlanpiaci szegmensre vonatkozóan specializálta know-how-ját, melynek révén rendszerezett szaktudást valósított meg. Így szolgáltatunk a legkisebb üzlethelyiségtől, az irodaházakon át, a komplexebb ipari és gyártó ingatlanokig bezárólag, de természetesen más és más szolgáltatási folyamatokkal, melyek implementálását a vállalatnál különböző nemzetközileg is képzett know-how-hordozók valósítanak meg.

Ha valóban szakszerűen és összköltséghatékonyan kívánjuk ellátni az üzemeltetéssel összefüggő tevékenységeket, akkor magasan képzett szakemberekre van szükség. Az FM menedzseri poszt betöltése komoly szaktudást és vállalatspecifikus képzést igényel, bár a piaci árverseny miatt egyes vállalatoknál háttérbe szorul a megfelelő kvalifikáltság fontossága. A HOCHTIEF FM kiemelt hangsúlyt fektet a magas képzettségű szakemberek alkalmazására, ezért valamennyi általunk üzemeltetett létesítményben mérnök képzettségű munkatársunk felel a zökkenőmentes működésért, akik nem csupán a hozott szakértelmükkel és tapasztalatukkal rendelkeznek, hanem a HOCHTIEF belső FM-képzésével váltak valódi HOCHTIEF Facility menedzserré.

Hozzáadott értékünk az általunk kifejlesztett tudatos, sztenderdizált Facility Management működési struktúra, valamint az ehhez szorosan kapcsolódó FM minőségbiztosítási kézikönyv, mely alapján a folyamatok, elvárások, előírások, szabályzatok pozíciókra, szakterületekre lebontva, teljes részletességgel definiálásra kerültek. Ennek értelmében minden egyes, az üzemeltetésben direkten, vagy inderekten részt vevő operatív, valamint mérnök munkatársnak minden egyes általa végzett tevékenysége, alkalmazandó eljárási módjai, különböző feladataik meg vannak határozva. Így valamennyi, a HOCHTIEF FM által kínált és elvégzett tevékenység ellátása az általunk üzemeltetett létesítményekben szabványosított, standardizált keretek között történik, melynek gyakorlati működését egy belső automatizált kontrollrendszer, valamint egy külön erre a célra létrehozott központi operatív minőségbiztosítási csapat biztosítja.

– Hogyan támogatja egy adott létesítményben az üzemeltetést biztosító projektcsapatot a HOCHTIEF FM központi területe?

– Többszintű struktúrát építettünk ki, melynek első szintjeként valamennyi megbízásunk teljesítéséhez a HOCHTIEF FM belső szakmai továbbképzését eredményesen teljesítő technikusokból és mérnökökből álló projektcsapatot alkotunk. Bár a HOCHTIEF FM projektcsapatai is csak a legszükségesebb létszámmal végzik a napi üzemeltetést, biztosítjuk emellett ezen kollégák által végzendő tevékenység sztenderdizáltságát és ezen csapatok központi támogatását, valamint ellenőrzését.

Ezért a struktúra következő szintjeként projektcsapatunk felett egy komplex támogatási és ellenőrzési rendszer épült ki, amely teljes know-how transzfert tesz lehetővé a projekt számára. A támogatás egyrészt a már említett központi minőségbiztosítási területünk által valósul meg, az ISO minőségbiztosítási rendszerünk elvárásai, valamint a HOCHTIEF, az előbbiekben már említett belső operatív minőségbiztosítási kézikönyve alapján. Rendkívüli fontosságú, hogy ezen helyi üzemeltető gárda szükség esetén támogatást kaphasson. Ennek érdekében létrehoztunk egy különböző szakismeretekkel rendelkező mérnökökből álló kompetenciacsapatot, amely a bonyolultabb műszaki problémák megoldásában nyújt támogatást a létesítményekben feladatot ellátó projektcsapatnak. Így relative alacsony költséggel maximális szaktudást, sztenderdizált FM-et, valamint belső know-how transzfert tudunk biztosítani Ügyfeleinknek.

Mindezen folyamatokat hardver és szoftver oldalról is támogatjuk, mely által az operatív csapatunk, a menedzsmentünk és az Ügyfeleink között kommunikációs háromszöget alakítunk ki. Így például minden egyes operatív (technikusok és házmesterek egyaránt) és mérnök munkatársunk kivétel nélkül okostelefonnal rendelkezik, melynek segítségével az összes igényt, valamint eseményt valós időben, folyamatosan és a helyszínen képes dokumentálni a rajta futó Helpdesk szoftverben akár fotók, ajánlatok, tervek hozzácsatolásával.

Ezen rendszerrel – mindamellett, hogy valamennyi tervezhető feladat, meghibásodás, üzemzavar hatékonyan, gyorsan és zökkenőmentesen feldolgozásra kerül -, lehetőséget kapunk a munkatársak munkavégzési hatékonyságának személyenkénti és projektenkénti kiértékelésére, mely teljesítménymérés része a HOCHTIEF belső értékelési rendszerének. Ezen rendszeren keresztül operatív munkatársaink időt és energiát megtakarítva folyamatosan kapják az online jelzéseket, melynek segítségével az irodán kívüli tartózkodásuk során is módjukban áll azonnal reagálni a felmerült problémákra. Mindezeken kívül technikusaink leolvasó készülékkel (RFID) járják a létesítményeket, mellyel nyomon követhetők a szükséges preventív munkálatok megtörténte és azok időfaktorai. Ezeken felül számos egyéb rendszert is alkalmazunk, melyről bővebben más alkalommal szívesen beszélnék.

– Mindezen alkalmazások, központi osztályok, standardizált FM folyamatok, know-how transzfer, a vállalat által is magasan képzett szakértői gárda jelentős többletköltséget jelenthetnek a vállalat részére, melyek biztosan megjelennek a szolgáltatási díjakban is.

– Való igaz, de a szó pozitív értelmében, hiszen ezen eszközökkel az üzemeltetés egységnyi munkavégzése nagyobb értéket jelent az ingatlan használói és tulajdonosai részére. A jó minőségű erőspaprikából kevés is elég, hogy érezzük hosszú távú hatását.
 

SOCIAL BOX