Kockázatosság, fizetési késések, iparági változások 2013 harmadik negyedévében

A működő cégek száma elkezdett csökkeni, azonban ez annak tükrében, hogy jelenleg 560 ezer aktív vállalkozásból mindössze közel 120 ezer foglalkoztat legalább 1 főt, és éri el a bevétele az éves 20 millió Ft-ot nem nevezhető problémának. A csökkenés egészséges is lehet, ha közben az életképes, foglalkoztatni és stabil árbevételt elérni képes cégek köre erősödik, […]

A működő cégek száma elkezdett csökkeni, azonban ez annak tükrében, hogy jelenleg 560 ezer aktív vállalkozásból mindössze közel 120 ezer foglalkoztat legalább 1 főt, és éri el a bevétele az éves 20 millió Ft-ot nem nevezhető problémának. A csökkenés egészséges is lehet, ha közben az életképes, foglalkoztatni és stabil árbevételt elérni képes cégek köre erősödik, így ez egy stabilabb cégszerkezetet is eredményezhet.

A Bisnode csoport az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan ebben a negyedévben is elkészítette elemzését, mely 2013 harmadik negyedévét hasonlítja össze 2012 azonos időszakával és megvizsgálja a magyar gazdaságban a vállalkozások összetételét, az iparágak jelentőségének, kockázatosságának állapotát, változását, és a fizetési késések alakulását.

Társas vállalkozások száma, összetétele, új cégalapítások

Történelmi fordulópont történt a magyar cégek számában mivel 2013 július elsejéhez képest több mint kétezerrel kevesebb cég működött hazánkban 2013. október 1-jén. A jelenlegi több mint 560 ezres cégszám még így is több mint ötezerrel magasabb, mint egy évvel korábban. A korábbi Bisnode elemzésekben már előrevetített trend beigazolódni látszik, miszerint az évek óta jellemző cégszám növekedés megállt. Egy év alatt kevesebb, mint 1 százalékkal nőtt a vállalkozások száma. A kft. alapításhoz szükséges 3 millió forintos tőke ismételt bevezetése biztosan további cégszám csökkenést fog eredményezni, ráadásul az adótartozásokat maguk után hagyó cégvezetők sem alapíthatnak új céget a szabályozás szerint. Ezek következtében egyre kevesebb vállalkozással kell számolnunk majd, ami nem feltétlenül probléma. Keleti József a Bisnode Csoport Country Managere elmondta, hogy a ténylegesen társas vállalkozásként működő, hitelezhető cégek köre ma Magyarországon 100 ezer alatt van, a többi cég vagy kényszerből jött létre, vagy projektre alakult, vagy nincs alkalmazottja, vagy nem sikerült olyan tevékenységet folytatnia, amiből fenntartható méretet és árbevételt képes elérni, és akkor még nem is beszéltünk a különböző gazdasági trükkök miatt létrehozott vállalkozásokról. Pont a fenti okok miatt indult el Magyarországon is a Bisnode tanúsítvány, mely segít a vállalkozásoknak, hogy megmutathassák a piacnak stabilitásukat, illetve azt, hogy kiemelkedjenek a többi vállalkozás közül. Ennek fontosságát egyre több vállalkozás felismeri és használja a skandináv múlttal rendelkező Bisnode tanúsítványt megbízhatósága jelzésére.

2013 harmadik negyedévében közel 7500 új vállalkozás alakult, ami 3 százalékkal több, mint 2012 azonos időszakában. A kiskereskedelemben, a kommunális szolgáltatás terén és a szolgáltató szektorban jóval az átlag fölött nőtt a cégek száma, viszont néhány iparág már erőteljes csökkenésnek indult. A papíriparban, a bútorgyártás terén, a textiliparban lényegesen kevesebb vállalkozás működik most, mint 2012 harmadik negyedévében.

A működő vállalkozások száma a legtöbb megyében éves viszonylatban még nőtt, de vannak kivételek, így például Komárom-Esztergom megyében már több mint 2,5 százalékkal csökkent a működő cégek száma. Ezen kívül Baranya, Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas és Zala megyében működött kevesebb vállalkozás a tavalyi év harmadik negyedév végi számaihoz képest. A legnagyobb, 2,5 százalékot meghaladó cégszám növekedést Csongrád megye könyvelhette el.

Fizetési határidők, fizetési késedelmek

Az átlagos fizetési határidő Magyarországon 28,5 nap volt 2013 harmadik negyedévében, ami valamivel kevesebb, mint 2012 azonos időszakában, akkor ugyanis 31 nap volt a jellemző.  Vannak azonban olyan szektorok, ahol a határidő jóval meghaladja az átlagot. A papíriparban, az építőiparban és a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása területén 40 nap körüli vagy negyven napot meghaladó határidő a jellemző. Viszont 2012 harmadik negyedéhez képest ezekben a szektorokban is csökkent az átlagos fizetési határidő. Feltehetőleg a határidők csökkenésére az új törvényi szabályozásnak is hatása volt, mivel már megfelelő indoklás hiányában megtámadható a 30, indokolt esetben a 60 napnál nagyobb fizetési határidő.

Jó hír, hogy 2013 harmadik negyedévében a fizetési késedelmek is 23 napra csökkentek, míg 2012 harmadik negyedében 27 napos késés volt átlagosan jellemző. A 23 nap azonban még így is meglehetősen magas, mivel átlagosan így is 51,5 napig tart, míg egy cég hozzájut a pénzéhez, amennyiben megrendelője késik a fizetéssel.

Magas számlafizetési késedelmekkel kell számolni az oktatás, a humán-egészségügy, az információ és kommunikáció, a pénzügyi szolgáltatás és az ingatlanügyletek területén. Az építőiparra korábban jellemző magas fizetési késedelem jelentősen csökkent 2013 harmadik negyedévére 2012 azonos időszakához képest, valamint a gazdasági helyzet által erősen érintett gépjármű kereskedelem is jobb eredményeket produkált, és 21 napos átlagos késedelmét 17 napra mérsékelte.

A legmagasabb számlafizetési késedelem a Somogy megyében tevékenykedő cégekre jellemző, míg a főváros és Pest megye vállalkozásai is átlag felett késnek, amennyiben nem tudják időben kiegyenlíteni tartozásaikat. Jelenleg Vas és Zala megye cégei fizetnek a legkisebb csúszásokkal, a legalacsonyabb fizetési határidőket pedig Tolna megye cégei kapják.. Keleti József, a Bisnode Csoport Country Managere elmondta, hogy kiemelkedően fontos egy cég adatainak, eredményeinek, teljesítményének ellenőrzése mellett a fizetési szokások ellenőrzése is, mivel így kaphatunk valós és aktuális képet egy cég stabilitásáról. Amennyiben kiderül, hogy egy vállalkozás általában nagy késéssel fizet partnereinek, valamint több extrém (60 vagy 90 napos) késés is jellemző rá, mindenképpen érdemes behúzni a féket, és előrefizetést vagy biztosítékot kérni tőle.

Fizetésképtelenségi eljárások, szektoriális kockázatok

A fizetésképtelenségi eljárások (felszámolások és csődök) száma jelentősen csökkent az elmúlt időszakban, ami azonban sajnos nem egyértelműen utal a cégek fizetőképességének javulására, mivel a 2012 márciusától bevezetett új eljárás, az úgynevezett kényszertörlési eljárás erőteljesen árnyalja a képet. Kényszertörlést abban az esetben alkalmaz a NAV, ha az adott vállalkozás például nem adta le beszámolóját, vagy akár nem találhatók meg a bejelentett székhelyükön. A céget akkor is törlik a cégjegyzékből, ha úgy ítélik meg, hogy a cég fennálló vagyona még a felszámolás költségeit sem fedezik.  Ebből az következik, hogy a  kényszertörölt vállalkozások tartozásokat is maguk után hagyhatnak, és gyorsan eltűnhetnek a „süllyesztőben”. Ilyenkor ugyanúgy fizetésképtelenséggel kell számolnunk. A kényszertörlési eljárások száma jelentősen megugrott az elmúlt időszakban. Míg 2012 harmadik negyedévében „csupán” 2200 ilyen eljárást kezdeményeztek, addig 2013 júliusától szeptemberig több mint 7500-at.

A felszámolási eljárás egy részét tehát átvette a kényszertörlési eljárás. Ráadásul egyre több kényszertörlés fordul át felszámolásba, de ennek mértéke nem kiugró, ugyanis aránya jóval a kényszertörlések számának 10 százaléka alatt marad. Amennyiben egy cégnél azt látja, hogy nem adta le éves beszámolóját, mindenképpen résen kell lennie, mert egyre gyakoribb, hogy a NAV gyorsan törli őket. Egy ilyen törölt cég az eddigieknél gyorsabban eltűnhet a piacról, így még a felszámolási eljárásokhoz képest is nehezebb lehet a tartozás behajtása.

2013 harmadik negyedévében több mint 2700 felszámolási eljárást regisztráltak, ami fele annyi, mint 2012 azonos időszakában. A végelszámolások száma is hasonlóan alakult, mivel a jelenlegi 2100 körül szám szintén a fele az egy évvel korábbi adathoz képest. Érdemes megvizsgálni az egyes eljárások összesített alakulását. Amennyiben a 2012 harmadik negyedévére jellemző összes eljárást összeadjuk, akkor azt látjuk, hogy az elmúlt negyedévben közel azonos mennyiségű eljárás indult, mint egy évvel korábban. A növekvő kényszertörlések mellett jól látszik, hogy a felszámolások és végelszámolások száma folyamatosan csökken.

Kényszertörlések, felszámolások és végelszámolások alakulása negyedévenként

A kényszertörlések számának emelkedése miatt nehézkes a Bisnode Bedőlési Index (BBI) értékét összevetni az egy évvel ezelőtti értékkel. Jelenleg ugyanis 2,62 % a bedőlési index  értéke (felszámolások és csődök cégszámhoz viszonyított aránya), egy évvel ezelőtt azonban még 4,24 % volt. Ez alapján a Bisnode a szokásokkal ellentétben csupán a jelenlegi szektoriális bedőlési indexeket teszi közzé, amivel az iparágak kockázatossága egymáshoz képest továbbra is kiválóan összehasonlítható.

A 10 legkisebb bedőlési arányt felmutató iparág jelenleg

Iparág Bisnode Bedőlési Index 2013. október 1.

 1.  Humán-egészségügyi, szociális ellátás 0,47%
 2.  Oktatás 0,94%
 3.  Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 1,10%
 4.  Ipari gép, berendezés, eszköz javítása 1,42%
 5.  Információ, kommunikáció 1,65%
 6.  Gépipar 1,74%
 7.  Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 1,76%
 8.  Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 1,79%
 9.  Egyéb szolgáltatás 1,96%
 10.  Vegyi anyag, gyógyszer termékek gyártása, kokszgyártás és kőolaj-feldolgozás 2,00%


Az egészségügyi szolgáltatás, az oktatás, és a szakmai tevékenység hosszú ideje a legkisebb bedőlési iparágak között szerepel. A 10-es listába ugyan nem került be, de még így is az országos átlag alatti bedőlési indexet produkálnak a következő szektorok: kommunális tevékenység, mezőgazdaság, gumitermék gyártása, feldolgozóipar, papíripar, pénzügyi és biztosítási szektor.


A 10 legnagyobb bedőlési arányt felmutató iparág jelenleg

Iparág Bisnode Bedőlési Index 2013. október 1.

 1.  Építőipar 4,47%
 2.  Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 4,02%
 3.  Bányászat, kőfejtés 3,98%
 4.  Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása 3,47%
 5.  Szállítás, raktározás 3,45%
 6.  Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 3,43%
 7.  Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár) 3,40%
 8.  Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása 3,39%
 9.  Textilipar 3,23%
 10.  Fémalapanyag, fémfeldolgozási termék gyártása 3,18%


Az építőipar jelenlegi 4,47 %-os bedőlési indexével a legkockázatosabb szektor, ami az elmúlt években is  hasonlóan alakult.  A szálláshely szolgáltatás az elmúlt negyedévekben rendszeresen, a gépjármű kereskedelem pár negyedéves szünet után ismét szerepel már egy ideje a kockázatos szektorok között, ami most sincs másképpen.

Mi várható az év hátralevő részében?

Az év hátralevő részében, még ha lassan is, de valószínűleg tovább csökken majd a cégek száma. Hosszú távon, ha a kiesés a kisebb, kevésbé stabil vállalkozások köréből kerül ki mindez egy stabilabb cégszerkezethez vezethet, és kevesebb lesz a fizetésképtelenség miatt tartozásokat maguk után hagyó vállalkozások aránya. A NAV kényszertörlési eljárásainak a megemelkedése miatt, azon cégek gyorsabban tűnnek el, melyeknek a vagyonuk nem fedezi a felszámolás költségeit sem. Így olyan cégek is nagyon gyorsan eltűnhetnek, melyek tartozásokat halmoztak fel, vagy másokat megkárosítottak, így erre a hitelezőknek fokozottan figyelniük kell. A kényszertörléseket a Cégbíróság a Cégközlönyben teszi közzé, ami ellen fellebbezésnek helye nincs. Ebben az esetben a végzésben felhívást tesznek közzé arra vonatkozóan, hogy akinek a céggel szemben követelése van, az 30 napon belül jelentse be a cégbíróságnak.  Azonban a legtöbbször ilyenkor más késő a hitelezőknek a pénzük után futni, mivel nagy valószínűséggel ugyanúgy, mint egy felszámolás esetén nem fognak hozzájutni.

Keleti József kiemelte, hogy ezért továbbra is a megelőzésre kell helyezni a hangsúlyt, ugyanis számos jel utal arra, hogy egy vállalat fizetésképtelen, és ezeket csak fel kell ismerni. Szerencsére ma már ehhez elemezőnek, vagy pénzügyi szakértőnek sem kell lenni, mivel a Bisnode kockázatossági mutatószámából egyértelműen kiderül, hogy egy vállalkozással való üzletkötés mekkora rizikót hordoz, illetve hogy érdemes a fizetési feltételeket megszabni.

Jó hír, hogy jelenleg jobbak a cégek számlafizetési mutató, mint egy évvel korábban, azaz kisebb késéssel egyenlítik ki tartozásaikat. Remélhetőleg ez a trend így is marad, sőt tovább fokozódik. Azonban a 23 napos fizetési késedelem még így is igen magas, ezért nem szabad megfeledkezni a számlafizetési információk vizsgálatáról sem. Mivel ehhez az információhoz a legtöbb vállalkozás ingyen hozzájuthat, ezért nagy felelőtlenség ezeknek az információknak a hiányában utólagos fizetést engedélyezni egy-egy megrendelőnek.
 

SOCIAL BOX