Így nőttek a fizetések januárban

Januárban a bruttó keresetek a nemzetgazdaságban 0,9, a versenyszférában pedig 4,4 százalékkal nőttek az egy évvel ko­ráb­­bihoz képest. A közfoglalkoztatottak átlagkereseti adatait figyelmen kívül hagyva a nemzet­gaz­da­ságban 6,0, a költségvetés területén 8,6 százalékos volt az emelkedés. A bruttó át­lag­ke­resetek a pénzügyi, bizto­sí­tási tevékenység gazdasági ágban voltak a legmagasabbak (459 300 forint), ezt az in­formáció és […]

Januárban a bruttó keresetek a nemzetgazdaságban 0,9, a versenyszférában pedig 4,4 százalékkal nőttek az egy évvel ko­ráb­­bihoz képest. A közfoglalkoztatottak átlagkereseti adatait figyelmen kívül hagyva a nemzet­gaz­da­ságban 6,0, a költségvetés területén 8,6 százalékos volt az emelkedés.

A bruttó át­lag­ke­resetek a pénzügyi, bizto­sí­tási tevékenység gazdasági ágban voltak a legmagasabbak (459 300 forint), ezt az in­formáció és kom­mu­­nikáció (441 000 forint), valamint az energiaipar (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondi­cio­nálás) követte (351 700 forint). A legkevesebbet a hu­mán-egészségügyi, szociális ellátás (138 300 forint), a szál­lás­­hely-szolgáltatás, vendéglátás (150 700 forint), illetve a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat (165 400 forint) ágakban dolgozók kerestek.

2014. januárban a költségvetési szférában dolgozók egy része átlagosan 9700 forint – az adó- és járulékváltozások ellentételezését szolgáló, a keresetbe nem tartozó – kompenzációban ré­szesült, míg a nonprofit szervezeteknél az erre jogosultak átlagosan 8900 forint juttatást kaptak ezen a címen.

2014. januárban a rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) kereset át­lagosan 0,5 százalékkal haladta meg az egy évvel ezelőttit.

Nemzetgazdasági szinten az átlagos – családi kedvezmény nélkül számított – nettó kereset 148 500 (ezen belül a fizikai foglalkozásúaké 102 600, a szellemi foglalkozásúaké 199 400) forint volt, 0,9 százalékkal több az előző év januárinál. 2014-ben a nettó keresetek változása megegyezik a bruttó keresetek válto­zá­sá­val, miután sem a keresetet terhelő járulékok, sem a személyi jövedelemadózási szabályok nem vál­toz­tak.

A 236 400 forintos nemzetgazdasági szintű, átlagos havi munkajövedelem 0,6 százalékkal volt magasabb a 2013. januárinál. A munkajövedelmen belül az egyéb munkajövedelem aránya átlagosan 4,1 százalék volt.

SOCIAL BOX