Felszámolják az Arcadomot

A menedzsment és a tulajdonosok még megkísérelnek egy felszámolási egyezséget létrehozni, amennyiben minden hitelező ebben partner lenne, és ezzel a társaság megszüntetését elkerülni. Erre minden felszámolás alá került vállalatnak lehetősége van. A cégvezetés, a finanszírozó Raiffeisen Bankkal éppen egy érdemi és konstruktív egyeztetés közepén tartott, amit a bírósági döntés most megszakít. A banki hiteltartozás összege a […]

A menedzsment és a tulajdonosok még megkísérelnek egy felszámolási egyezséget létrehozni, amennyiben minden hitelező ebben partner lenne, és ezzel a társaság megszüntetését elkerülni. Erre minden felszámolás alá került vállalatnak lehetősége van. A cégvezetés, a finanszírozó Raiffeisen Bankkal éppen egy érdemi és konstruktív egyeztetés közepén tartott, amit a bírósági döntés most megszakít. A banki hiteltartozás összege a Raiffeisen Bankkal szemben 3,4 milliárd forint. A banki követelés – a hitelszerződésben rögzített garanciák, biztosítékok alapján – előnyösen rangsorolt. Más banki tartozása nincs a vállalatnak. Nincs a dolgozók felé bértartozása és nincs bérek utáni járulék tartozása sem a vállalatnak. A társaság menedzsmentje mindig ügyelt arra, hogy az adókat és köztartozásokat pontosan fizesse, így a társaságnak nincs állami adótartozása a NAV vagy az Önkormányzatok felé.

Az elmúlt években – akkor is, amikor a vállalat megrendelői nem, vagy késve fizettek – közvetett tulajdonosként Demján Sándor több cégén keresztül, saját vagyonából 8 milliárd forint finanszírozást biztosított az Arcadom Zrt. és leányvállalatai túléléséhez, ennyi veszteséget már átvállalt. Ezzel a társaság a cég tartozását 960 millió forintra vitte le külső szállítók, alvállalkozók felé. Ha a debreceni villamos vonal építés Arcadomot megillető kifizetései – mely projekt Európai Uniós finanszírozású – megtörténnek, akkor abból közvetlenül az ottani alvállalkozók kerülnek kifizetésre, így további 250 m Ft-tal csökken a társaság tartozása külső beszállítói felé.

Amennyiben a felszámolási eljárás folyamán nem sikerülne felszámolási egyezséget létrehozni, úgy Demján Sándor már most meg kívánja nyugtatni az Arcadom alvállalkozóit és beszállítóit, hogy nem hagyja őket cserben. Demján Sándor a VOSZ elnökeként és felelős, etikus befektetőként úgy döntött, hogy magánvagyona terhére, jelentős részben kártalanítja a vállalat felszámolása miatt beragadt hazai beszállítókat. Általában, az építőipari felszámolások gyakorlatában, a felszámolási törvény által előírt 2 éves lezárási időszak végén, az ún. F soros, nem biztosított hitelezők, beszállítók követeléseiknek átlagosan alig 5 %-át kapták meg az elmúlt években.

Ezzel szemben, a Felszámoló biztos által visszaigazolt követeléseket, Demján Sándor egy faktor cégen keresztül, 70%-os tőkeértéken kifizeti. A követelésvásárlási szerződés ki fog térni arra is, hogy ha a felszámolási eljárás során, annak végeztével a megindított, vagy megindításra kerülő perekből, vagy eszközértékesítésekből további pénzeszközök maradnak a nem biztosított hitelezőknek, akkor akár 100 %-ban is pénzükhöz juthatnak a hazai vállalkozók. Demján Sándor a kártalanítási összeget, vagyis a finanszírozást a faktor cég követelés vásárlásához saját vagyonából biztosítja, azt is remélve, hogy ezzel példát tud adni más vállalkozóknak, cégtulajdonosoknak. Korábban sem más magántulajdonos, de az állami cégeknél maga az állam sem vállalt át beszállítóktól veszteséget a felszámolások során.

A kártalanítási folyamat koordinálására Demján Sándor az – egyébként általa az Euroinvest Zrt. vagyonkezelésével megbízott – dr. Boródi Ferencet kérte fel személyes megbízottjaként. A több mint 650 korábbi alvállalkozó, beszállító közvetlenül is értesítést fog kapni a folyamatról a gyors lebonyolítás érdekében. A hitelezőknek a felszámolási törvény értelmében 40 napjuk van arra, hogy követeléseiket a felszámoló szervezet felé bejelentsék. Ezt követően a visszaigazolt követelések tulajdonosaival azonnal kapcsolatba lépnek, akár a felszámolási egyezség, akár a követeléseik kivásárlásával lesz teendőjük.

SOCIAL BOX