Kötelező adatközlés: titokvédelmi aggályok

A legnagyobb takarékszövetkezeti integrációba tartozó tagszervezetek tegnap emailben, illetve a sajtón keresztül értesültek az Integrációs Szervezet felállásáról, illetve az igazgatóság tagjainak kinevezéséről. Ugyanebben az elektronikus levélben küldték meg nekik azt az email címet, ahová majd a törvény szerinti adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget téve banktitoknak minősülő információkat kell küldeniük. „A Hpt. titokvédelmi szabályai, valamint az adatközléshez kapcsolódó […]

A legnagyobb takarékszövetkezeti integrációba tartozó tagszervezetek tegnap emailben, illetve a sajtón keresztül értesültek az Integrációs Szervezet felállásáról, illetve az igazgatóság tagjainak kinevezéséről. Ugyanebben az elektronikus levélben küldték meg nekik azt az email címet, ahová majd a törvény szerinti adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget téve banktitoknak minősülő információkat kell küldeniük.

„A Hpt. titokvédelmi szabályai, valamint az adatközléshez kapcsolódó adatvédelmi szabályok alapján felettébb aggályosnak tartjuk, hogy az adatközlésre egy olyan email cím került megadásra, amely biztonsági oldalról komoly kérdéseket vet fel, és bizonytalanságot ébreszt a tagszervezeteinkben.” – hangsúlyozta Varga Antal az OTSZ ügyvezetője.

A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról szóló törvény előírja a takarékszövetkezeteknek, hogy ezentúl kizárólag az Integrációs Szervezet igazgatóságának hozzájárulásával jogosultak a szokásos üzletmenetbe nem tartozó ügyleteket megkötni, kötelezettségvállalásokat tenni, hitelt felvenni, nagy kockázatot, vagy egyetemleges kötelezettséget vállalni, illetve társasági részesedést szerezni. Ezen törvényi előírás teljesítése során viszont bank- és üzleti titok körébe tartozó adatokat is meg kell adniuk, miközben a Hpt. és az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok szerinti kezelése nem látszik biztosítottnak.

„Az adatszolgáltatáshoz kapcsolódó hitelintézeti vezetői felelősség okán az OTSZ hivatalosan kérte az Integrációs Szervezettől, valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletétől annak megerősítését, hogy az adatszolgáltatás ezen módja megfelel-e a vonatkozó előírásoknak.” – tette hozzá Varga Antal.
 

SOCIAL BOX