Több mint 1 milliárd forint értékű állami tulajdonú ingatlanátadás Bács-Kiskun megyében

A megye ezzel jóval az országos átlag felett jutott hozzá ingyenesen ingatlanokhoz. Az elmúlt évben további 43 tulajdonosi hozzájárulást adott ki az MNV Zrt. önkormányzatok részére pályázati projektek megvalósításához. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Országos Vagyongazdálkodási Roadshow-jának kecskeméti állomásán tájékoztatást adott a Bács-Kiskun megyében lezajlott és várható ingyenes ingatlanátadásokról. A térségben mind az állami tulajdonú […]

A megye ezzel jóval az országos átlag felett jutott hozzá ingyenesen ingatlanokhoz. Az elmúlt évben további 43 tulajdonosi hozzájárulást adott ki az MNV Zrt. önkormányzatok részére pályázati projektek megvalósításához.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Országos Vagyongazdálkodási Roadshow-jának kecskeméti állomásán tájékoztatást adott a Bács-Kiskun megyében lezajlott és várható ingyenes ingatlanátadásokról. A térségben mind az állami tulajdonú ingatlanok átadásában, mind a vagyonelemek értékesítésében jelentős eredményeket ért el a társaság. 2013-ban 62 darab ingatlant értékesített az MNV összesen mintegy 22 millió forint értékben. A megyében több, mint 1,3 milliárd forint értékben  adott át  ingatlanokat a társaság 7 település részére. A települések közül kiemelkedik a Kecskemét városa részére átadásra került volt laktanya  1,2 milliárd  forint értékben, Kiskunfélegyháza részére átadásra került  Tiszti Kaszinó 90 millió forint értékben, valamint Tompa részére átadott  laktanya 15,5 millió forint értékben.   

Állami tulajdonú ingatlanok esetén a társaság hozzájárulása szükséges az Európai Uniós és hazai támogatásokból megvalósuló pályázatokhoz. Az MNV Zrt. 2013-ban 43 darab tulajdonosi hozzájárulást adott ki különböző fejlesztésekhez, turisztikai beruházásokhoz. 

Ingatlanrész vagyonkezelésbe adását hagyta jóvá az MNV Zrt. a Türr István Képző és Kutató Intézet részére. A társaság továbbá hozzájárult ingatlan bérleti szerződés megkötéséhez a Vakok Állami Intézetének elhelyezése érdekében. Jelenleg folyamatban van a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal részére ingatlanátadás, valamint a kiskunhalasi Szilády Áron utca 19. szám alatti ingatlan vagyonkezelői jogának átadása a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság részére. 2012-ben a Kecskeméti Református Egyházközség vagyonkezelésébe került a Kecskeméti Református Pálmácska Óvoda épülete több mint 19 millió forint értékben.

Az MNV Zrt. tájékoztatást adott az állami tulajdonban lévő földterületek arányáról is. Bács-Kiskun megyében két erdőgazdasági társaság kezeli a területeket. A Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. 3603 darab földrészletet – összesen 36491 hektár, 4141 m2 területet – kezel. A KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. összesen 4040 darab földrészlet – 52.874 hektár, 9161 m2 terület – felügyeletét látja el.

A roadshow résztvevői információkat kaphattak a megyei, részben vagy teljes mértékben állami tulajdonban lévő társaságok tevékenységéről is. A BÁCSVÍZ Zrt. 2013-ban teljes működési területre kiterjedő, korlátozás nélküli működési engedélyt kapott. A térség helyi személyszállítását végző Kunság Volán Zrt.-nek Kecskemét várossal 2014. december 31-ig van érvényes közszolgáltatási szerződése. A Volán társaság és a város vezetése között ugyanakkor folyamatos egyeztetések zajlanak 25 darab Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid alacsonypadlós hibrid autóbusz üzemeltetésével kapcsolatban. A 25 autóbuszból eddig 10 darabot szállítottak ki.

2013. évben befejeződött a Forgalomirányítás és utas-tájékoztatás fejlesztése a Dél-alföldi Régió VOLÁN társaságainál projekt, melynek során a Kunság Volán Zrt. helyközi autóbuszain 205 darab fedélzeti egység üzemeltetésére került sor.

Az Országos Vagyongazdálkodási Roadshow kecskeméti állomásán köszöntőt mondott Dr. Zombor Gábor, a város polgármestere, Dr. Kerényi János kormánymegbízott pedig tájékoztatott a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. együttműködési területeiről. Nemcsek Tibor, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kabinetfőnöke bemutatta a társaság működését.  Dr. Pesti Gábor, az MNV Zrt. területi irodavezetője továbbá tájékoztatott a megyei szintű együttműködések eredményes és sikeres példáiról. 
 

SOCIAL BOX