Az IMMOFINANZ Group megerősíti eredményeit

Az éves összehasonlításban mutatkozó 6,5%-os visszaesés (2013/14 első negyedév: 97,2 millió euró) főként az ingatlanok tervezett értékesítéséből származik a megelőző pénzügyi évben. 2013/14 folyamán a bérleti díj bevétel általánosságban stabil maradt a megfelelő időszakokat összehasonlítva (-1,3%), a 2014/15-ös időszak első negyedévében azonban 1,4%-os növekedést ért el (szemben 2013/14 4. negyedévével). Ezek az adatok megerősítik azokat […]

Az éves összehasonlításban mutatkozó 6,5%-os visszaesés (2013/14 első negyedév: 97,2 millió euró) főként az ingatlanok tervezett értékesítéséből származik a megelőző pénzügyi évben. 2013/14 folyamán a bérleti díj bevétel általánosságban stabil maradt a megfelelő időszakokat összehasonlítva (-1,3%), a 2014/15-ös időszak első negyedévében azonban 1,4%-os növekedést ért el (szemben 2013/14 4. negyedévével). Ezek az adatok megerősítik azokat a 2014/15 1. n.é. adatokat, amelyeket az IMMOFINANZ szeptember 19-én tett közzé.

A stabil működési eredmény ellenére a 2014/15 első negyedévi nettó eredmény -14,0 millió euró lett, azaz veszteséget mutat (2013/14 első n.é.: 119,8 millió euró). Ennek elsődleges oka a befektetési célú eszközök devizaárfolyam szerinti átértékelések negatív hatása, amely alapvetően a rubel értékének változása okozott az euróval és az USA dollárral szemben 2014. május-július időszakban. Ezeknek a devizaárfolyam alapú átértékeléseknek a hatása -75,9 millió euró összeggel csökkentette a nettó eredményt, de a készpénz mennyiségére nem volt hatással. A devizaárfolyam alapú átértékelés eredménye nem volt jelentős befolyással a nettó nyereségre, ami -2,7 millió eurót ért el az első negyedévben.

A rubel árfolyamának alakulása 2014. augusztus eleje óta ennek a hatásnak a megfordulását jelzi a 2014/15-ös időszak második negyedévében. Más szóval, a jelenlegi kilátások szerint pozitív devizaárfolyam alapú eredmények várhatók a befektetési célú ingatlanok átértékeléséből.

„A 2013/14-es időszakban, amikor a rubel értéke jelentősen csökkent az euróhoz és a dollárhoz képest, a befektetési célú ingatlanok devizaárfolyam alapú átértékelése 311 millió euró összeggel növelte a cég nettó nyereségét. A rubel átváltási árfolyamának ingadozásai időről-időre jelentős kiszámíthatatlanságot okozott az eredménykimutatásban. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy ezek nem készpénzes pozíciók” − magyarázza Eduard Zehetner, az IMMOFINANZ Group vezérigazgatója.

Ha kizárjuk a negatív nem-készpénzes hatásokat az átváltási árfolyamokból és a származékos eszközökből a vállalat nettó nyeresége a 2014/15-ös időszak első negyedévében 47,6 millió eurónak felel meg. Ez 3,7%-os növekedést jelent a 2013/14 első negyedévéhez viszonyítva (45,9 millió EUR).

A működési cash-flow (FFO) összege 47,7 millió euró volt a beszámolási időszakban, amely éves szinten 11,4% adózás utáni FFO hozamot jelent.

Egy fontos tényezőt ki kell hangsúlyoznunk.  Mivel a BUWOG cég a negyedéves eredményeit az IMMOFINANZ közleménye után teszi közzé, a vállalat negyedéves eredményének arányos része, − amelyben az IMMOFINANZ Group 49%-os befektetéssel rendelkezik − nem szerepel ebben a jelenlegi első negyedévi eredménykimutatásában. Emiatt ez egy negyedéves késést jelent az IMMOFINANZ Group nyereségében. A 2014/15-ös időszak második negyedéve az első alkalom, amikor ezek a pénzügyi adatok szerepelhetnek az IMMOFINANZ Group pénzügyi beszámolójában.

A bérleti díjból származó bevétel 2014/15 első negyedévében 117,6 millió euróra csökkent (2013/14 első n.é.: 126,1 millió euró) ingatlanok eladása következtében. Az ingatlanértékesítések eredményei az előző évi 0,9 millió euró veszteséget 7,3 millió euró nyereségre javította. Az ingatlanfejlesztések eredménye 3,3 millió euróról 2,0 millió euró veszteségbe fordult. Ennek megfelelően a működési eredmény 6,5%-kal 90,9 millió euróra esett vissza (2013/14 1. n.é.: 97,2 millió euró).
Az első negyedévben regisztrált negatív eredmények ellenére az egy részvényre jutó nettó eszközérték kis mértékben nőtt, 2014. július 31-én 4,57 euró (2014. április 30-án 4,56 euró), az egy részvényre jutó nettó könyv szerinti érték pedig 2014. július 31-én 4,21 euró volt (2014. április 30-án 4,19 euró).


Tervek:

„A 2014/15-ös terveink között szerepel a finanszírozás visszafizetése saját részvényekkel (kb. 150,0 millió euró), valamint az úgynevezett részvényáthidalásunk (260 millió euró), egy olyan finanszírozási megállapodás folytatása, amelyet a BUWOG átváltható kötvényeinek teljes jegyzésére kötöttünk” − mondta Eduard Zehetner, az IMMOFINANZ vezérigazgatója. „Mindez a finanszírozási költségek jelentős mérséklődését eredményezheti a jövőben. A saját részvényeket biztosítékként felhasználó finanszírozás visszafizetése egyben ezeknek a részvényeknek a megszüntetését is lehetővé teszi.” Az IMMOFINANZ által lejegyzett BUWOG átváltható kötvényekkel kapcsolatban a BUWOG jogosult 2015. január végéig a kötvények teljes egészében történő lehívására és visszafizetésére. A BUWOG vállalatvezetése már bejelentette, hogy nagy valószínűséggel élni fog ezzel a lehetőséggel.

Emellett az IMMOFINANZ Irányító Bizottsága azt tervezi, hogy a 2014/15-ös pénzügyi évre ismét osztalékot fog fizetni, ennek értéke részvényenként (amely részvény-visszavásárlást is tartalmazhat) 0,15 – 0,20 euró  között mozog majd.

Az IMMOFINANZ Group folyamatos pozitív fejleményekre számít a régió legfontosabb piacain, amelyek érezni fogják a fokozatos gazdasági talpraállás előnyét. Ugyanakkor az Ukrajnában tapasztalt politikai feszültségek és az Oroszország elleni szankciók kiterjesztésének veszélye bizonytalansági tényezőket jelentenek. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) erre a helyzetre úgy reagált, hogy 2014. szeptember közepén lefelé módosítja a gazdasági teljesítés előrejelzését. Az ukrajnai válság a kereskedelmi fejlődésre kiható valós hatását az IMMOFINANZ legfontosabb piacain − mindenekelőtt Oroszországban − ma még lehetetlen előrejelezni.

Az oroszországi portfólióból származó bérleti díj bevétel általában euróban vagy dollárban lett megállapítva, de a rubel jelenlegi visszaesése igen negatív hatással van a bérlők költségire. Amint azt a cég jelezte a 2013/14-es éves beszámolóiban, több rövid távú megállapodást kötött néhány fontos moszkvai bevásárlóközpont bérlőjével. A cél az, hogy enyhítse a bérleti költségeket is terhelő deviza megállapodásból származó nyomást, és ezáltal javítsa és fenntartsa a gazdasági életképességüket. Ez az eljárás a 2008/09-es pénzügyi válság idején már bevált.

Az IMMOFINANZ Group arra számít, hogy a 2014/15-ös pénzügyi év során növekszik a cég értéke, amely a portfólió további optimalizálásából, a kihasználtság tervezett növekedéséből, a lakóingatlanokkal foglalkozó BUWOG leválasztása nyomán realizált költségcsökkentésekből, a folyamatos és sikeres ingatlanértékesítésekből, valamint a Németországra, Lengyelországra, Oroszországra és Romániára koncentráló megnövekedett fejlesztési tevékenységekből adódik.


A 2014/15-ös időszak első negyedévének eredményei Magyarországon a 2014. július 31-i állapot szerint
 
Az IMMOFINANZ Group ingatlanjai Magyarországon a társaság teljes portfóliójának 7,7%-át teszik ki, amely 37 ingatlant jelent (30 meglévő és 7 fejlesztés alatt álló beruházás), 529,3 millió euró könyv szerinti értékkel. A meglévő beruházási portfólió 12 irodaházra (a teljes irodai portfólió 10,9%-a), 13 kiskereskedelmi ingatlanra (a teljes kiskereskedelmi portfólió 5,8%-a) és 5 logisztikai létesítményre (a teljes logisztikai portfólió 9,1%-a) oszlik.

A 2014/15-ös pénzügyi év első negyedévében a magyarországi bérleti díj bevétel stabilnak mutatkozik és összesen 7,3 millió eurót tesz ki (korábbi időszak: 7,4 millió euró), amely a cég teljes bérleti díj bevételének 6,2%-át jelenti. A magyarországi üzemi eredmény 5 millió euró (előző időszak: 5,7 millió euró), amely 5,5%-kal járul hozzá az IMMOFINANZ Group teljes üzemi eredményéhez. Az adózás előtti eredmény (EBIT) Magyarországon 5,2 millió euró volt 2014.07.31-én (korább időszak: 5,5 millió EUR).
 

SOCIAL BOX