Felívelőben a projektfinanszírozás

A Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda a Loan Market Associationnel (LMA – Hitelpiaci Szövetség) közös üzleti reggelijén az új Ptk. okozta változások, valamint a hitelpiacon alkalmazott finanszírozási szerződések és dokumentumok kerültek szakértői fókuszba. A válság kitörését követően a hazai bankok széles körben szembesültek azzal a problémával, hogy a projektfinanszírozás terén hitelezőtársuk pénzügyi nehézségekkel […]

A Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda a Loan Market Associationnel (LMA – Hitelpiaci Szövetség) közös üzleti reggelijén az új Ptk. okozta változások, valamint a hitelpiacon alkalmazott finanszírozási szerződések és dokumentumok kerültek szakértői fókuszba. A válság kitörését követően a hazai bankok széles körben szembesültek azzal a problémával, hogy a projektfinanszírozás terén hitelezőtársuk pénzügyi nehézségekkel küszködik. Gyakori esetté vált továbbá, hogy egy-egy projekt sikertelensége vagy értékcsökkenése miatt a hitelfelvevő már nem volt érdekelt a finanszírozott projekt befejezésében, vagy a jelentkező pénzügyi problémák kezelésében. Az utóbbi időben azonban pozitív változás észlelhető. A „Projektfinanszírozási aktualitások a nemzetközi és a hazai gyakorlatban” címet viselő eseményen Fülöp András, a Deloitte Zrt. Tanácsadás üzletágának partnere nyitóbeszédében kiemelte: „Az ingatlan projektfinanszírozás terén mind a hitelkínálat, mind pedig a hitelkereslet oldaláról javuló trendeket figyelhetünk meg a korábbi évek válsága után.”

A válság hatására megsűrűsödött felmondási események, a csőd- és felszámolási eljárások (illetve ezek kilátásai), továbbá a fizetésképtelenség és a biztosítéki rendszer értékének csökkenése az LMA által használt mintaszerződések felé fordította a szakma figyelmét, mivel a szervezet fő célja és feladata a hitelpiacon alkalmazott finanszírozási szerződések és dokumentumok nemzetközi szintű egységesítése. Az LMA által kifejlesztett szerződésmintákat mára már szinte valamennyi nagy nemzetközi és hazai finanszírozási tranzakció során alkalmazzák. Az üzleti reggelin Nicholas Voisey, az LMA igazgatója a jelzáloghitelezési válság egyik legfőbb tanulságaként kiemelte, hogy a finanszírozó és az ügynökként eljáró bank is kerülhet fizetésképtelen helyzetbe, továbbá, hogy lehetőséget kell biztosítani a hitelfelvevőknek arra, hogy adott esetben visszavásárolják a finanszírozóktól az adósságaikat. Mindezen tanulságokra alapozva az LMA számos rendelkezéssel egészítette ki mintaszerződéseit a válságot követően. Az LMA jövőbeli várakozásai alapján a finanszírozási struktúrák árazása csökkenni, a finanszírozási arány viszont nőni fog.

Számos új elem a gyakorlatban
Dr. Erdős Gábor, a Deloitte Legal Ügyvédi Iroda ügyvédje az új Ptk. hatálybalépése óta a projektfinanszírozások során alapított biztosítéki rendszerekkel kapcsolatosan felmerült gyakorlati kérdéseket részletezte: „Amíg a finanszírozási dokumentumok közül a hitelszerződésre, a kezesi szerződésre és a garanciaszerződésre vonatkozó rendelkezések az új Ptk. kötelmi jogi részében találhatóak és emiatt alapvetően diszpozitívak, addig a biztosítékok részét képező zálogszerződésekre vonatkozó rendelkezések az új Ptk. dologi jogi részéhez tartoznak. Ebből az következik – mivel ezen törvényi rendelkezések vegyesen kogensek és diszpozitívak –, hogy az új Ptk. zálogszerződésekre vonatkozó rendelkezéseitől csak korlátozottan lehet eltérni.”

Az új Ptk. hatálybalépése óta eltelt egy év során felszínre került, hogy a bankszámlakövetelésen a bankok számára előnyösebb lehet óvadékot alapítani, az elidegenítési és terhelési tilalom és a körülírással meghatározott zálogjog hamar elterjedt a finanszírozások körében, a követelés zálogosítására vonatkozó új szabályok pedig sokkal gyakorlatiasabbak a korábbi szabályoknál. A hitelezők egymás közötti jogviszonyával kapcsolatban új intézményként bevezetésre került a szerződés átruházás lehetősége.

Még nem árt a körültekintés
Dr. Máté Viktor közjegyző az üzleti reggeli záróelőadásában elmondta, hogy a tavaly bevezetett hitelbiztosítéki nyilvántartás eddigi tapasztalatai kapcsán érdemes megjegyezni, hogy bár az új Ptk. lehetővé teszi, hogy a felek a 2014. március 15-ét megelőzően kötött szerződésük egészét az új Ptk. hatálya alá helyezzék, ezzel óvatosan kell bánni. Ha a felek mégis emellett döntenek, az új Ptk. alapján létrehozott biztosítékokat – amennyiben azok máshol nem kerülnek regisztrálásra – be kell jegyeztetniük a tavaly bevezetett hitelbiztosítéki nyilvántartásba. A finanszírozó fél azonban a régi Ptk. alapján létrehozott biztosítékokhoz kapcsolódó kielégítési helyzetét elveszítheti, hiszen az új bejegyzéssel hátrébb sorolódhat a kielégítési rangsorban. 

SOCIAL BOX